Pagini

luni, 28 februarie 2011

La mulţi ani femeie!

Femeia mister nedesluşit...

Dintotdeauna femeia a fost şi va rămâne o enigma. Cei mai mulţi dintre bărbaţi nu reuşesc să descopere adevărata natură feminină considerând femeia un mare mister ce lasă să iasă la iveală doar un mănunchi de dorinţe şi chemări neinteligibile pentru bărbat. Partenerul femeii este aproape întotdeuna pus în situaţii bulversante, neînţelegând ce doreşte femeia de la el. Complexitatea şi raţiunea minţii ei sunt pentru bărbat de-a dreptul ameţitoare, facându-l să-şi piardă răbdarea şi veşnic să fie nedumerit de cerinţele ei mai directe sau mai delicate.

Rarisimi sunt cei ce pot pătrunde esenţa femeii, pot desluşi taina interiorităţii unei femei. Şi de asemena, puţini sunt cei care vor să se aventureze în afla ce taine ascunde fără voie această minune dăruită bărbatului. Femeia a fost creată de Dumnezeu pentru a sta bărbatului alături, pentru a-i fi aproape aşa cum a fost încă de la începuturi, un singur trup. Atunci, au avut aceeaşi esenţă. De ce s-a juns apoi ca unul să fie de neînţeles pentru celălalt, greu de spus.

Paradoxal, deşi sunt într-o veşnică contradicţie, unul fără altul nu-şi află împlinirea. Sunt momente de apropiere până la contopire în spirit şi trup şi momente de destrămare sau ruptură totală până la o nouă apropiere. Totul este un perpetuum ce balansează între respingere şi atracţie. Cu tot tumultul vieţii în doi, femeia este absolutul cunoaşterii unui bărbat.

Desăvârşirea lui şi de ce nu, penitenţa divină ca urmare a păcatului primordial se face dezlegând prin patimire, ceea ce femeia poartă în ea în chip de cutie a Pandorei. Deschizând cutia cu toate umbrele sufletului femeii, bărbatul îi poate îmblânzi pornirile şi dorinţele. Va înţelege că sunt dăruiţi unul altuia şi că numai prin arderea unei uniuni karmice pot deveni ceea ce au fost primordial. Iar cel ce va reuşi să-i afle taina, va avea la picioare toată lumea secretă a femeii.

2 comentarii: